Tannlege baggethun

En moderne tannklinikk på Otta

★★★★★

Tannlege Baggethun

Tannlege Baggethun er en moderne allmennpraksis med pasienten i sentrum. Vårt mål er fornøyde pasienter. Det søker vi ved å oppnå med kvalitet i alle deler av tannbehandlingen. Sammen er vi et godt team som vil hjelpe deg slik at du får en best mulig tannhelse. Vi trives på jobben, og håper du vil trives hos oss!

Topp kvalitet er noe vi tilstreber å oppnå ved alle mulige og tenkelige aspekter. En slik kvalitet ønsker vi å se som en rød tråd gjennom hele klinikken. Vi ønsker rett og slett å være best på det vi gjør. For å bevare og forbedre kvalitet søker vi hele tiden ny kunnskap om produkter, rutiner og metoder. Både ved å søke ressurser slik som kurs, tidsskrifter og bøker men også ved å rutinemessig foreta stikkprøver, planlegge fremover og vurdere våre tilbakemeldinger.

For våre pasienter

Behandlingsfilosofi

”Primum est non nocere ”. er latin og betyr “Det viktigste er å ikke skade” . Dette er kanskje et av de viktigste prinsippene innen moderne tannbehandling. Alle de materialer og teknikker vi har til rådighet i dag vil aldri være noe annet enn kunstige erstatninger for kroppens eget vev. Selv om utviklingen har kommet langt, vil det aldri komme et materiale som er bedre enn kroppens eget vev. Det viktigste er derfor å bevare så mye som mulig av den egne tannsubstansen når tenner skal repareres.

Et eksempel på en behandling som krever at store deler av den friske delen av tannen fjernes er amalgam. At man boret bort mye mer av tannen enn det vi ville gjort i dag har ført til at svært mange tenner er svekket og etter hvert knekker som følge av langvarig belastning på de tynne gjenværende tannveggene.

Et annet viktig prinsipp i vår behandling er at pasienten alltid skal informeres om de ulike behandlingsalternativer med kostnader, risiko og prognose for hvert alternativ. Dette er noe alle norske tannleger er pålagt gjennom pasientrettighetsloven. At tannlegen bestemmer hva som skal gjøres uten at pasienten tas med på råd er altså ikke riktig. Ingen behandlinger er evigvarende og for å unngå skuffelser og klagesaker er det også viktig at pasienten er informert om hvilke resultater som er realistisk i forbindelse med en behandling.

Første besøk

Som ny pasient er det viktig for oss at vi blir kjent med deg og at du blir kjent med oss. Du har kanskje hørt om oss via venner, familie eller kolleger og har kanskje sett deg litt rundt på vår hjemmeside. Da kjenner du litt til vår behandlingsfilosofi og synes kanskje dette er noe som passer for deg?

Mange er engstelige og urolige for hva som skjer ved det første besøket og derfor er det viktig å vite at den første behandlingstimen, som vi har satt av god tid til, er helt smertefri. Vi bruker digitale bilder og digitalt røntgen for å skaffe oss en oversikt over forholdene i munnen din. Det er også viktig for oss å høre hva du ønsker og hvorfor du kommer til oss.

Før du kommer inn til den første timen vil du få utlevert et helseskjema som det er viktig at du fyller ut så nøyaktig som mulig. Nyere forskning har vist at tannhelse har nær sammenheng med generell helse og det er derfor viktig at vi får vite om du bruker medisiner eller lider av noen sykdommer. Enkelte sykdommer kan til og med gi mulighet for trygderefusjon og derfor er det viktig at vi får korrekte opplysninger om din helsetilstand.

Behandlingsplanlegging

Om en større behandling skal utføres vil vi som regel dele opp behandlingen i flere faser. Om det finnes infeksjoner i munnhulen er det viktig at disse behandles først. Det er også viktig at munnhygienen er bra før en større behandling iverksettes.

Bestill tannlegetime

Legg inn dine opplysninger så tar vi kontakt for å avtale time

Åpningstider:

Mandag: 09.00 - 18.00
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag: 08.00 - 14.00
Stengt i helger

FERIE FRA 17. JULI - 3. AUGUST